Våra Veterinärer

Jörgen
leg. veterinär

Vet. Medicine Doctor 1990
Specialområden: Kirurgi, Ortopedi

Helen
leg. veterinär

Specialområden: Internmedicin, ultraljud, hjärtsjukdomar, allmän

Emma
Leg. Veterinär

Specialområde:
Allmän medicin och kirurgi

Kristina
Leg. Veterinär

Emma
Leg. Veterinär

Specialområde:
Allmän medicin och kirurg

Jakub
Leg. Veterinär

Matilda
Leg. Veterinär

Våra Djurhälsopersonal

Linda
Djurvårdare Nivå 3

Jessica
Leg. Djursjukskötare

Ida
Djurvårdare nivå 3